เทคนิคการลงนวมไก่

การเลี้ยงไก่ชนนั้นเป็นศาสตร์ที่เหล่านักเลี้ยงไก่ชนต้องใช้ความละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์อย่างมาก และการที่เราได้ให้ไก่ออกกำลัง เช่น การล่อ วิ่งสุ่ม เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะทำให้ไก่แข็งแรง สำหรับการลงนวมไก่เป็นวิธีการซึ่งใช้ในการสร้างเสริมกำลังและความแข็งแกร่งของไก่โดยตรง ซึ่งเรานั้นเป็นผู้เลี้ยงสามารถทำได้ตั้งแต่การเริ่มนำไก่มาเลี้ยงจนถึงนำไก่ออกชน ซึ่งการลงนวมไก่จะแยกย่อยออกเป็นและมีเคล็ดลับต่างๆ

-การหาไก่คู่นวม การหาไก่ที่จะนำมาเป็นคู่ลงนวมนั้นควรจะเป็นไก่ที่มีอายุใกล้เคียงกัน เพราะถ้าหากว่าไก่ที่เราเลี้ยงเป็นไก่หนุ่มและเรานำไก่มีอายุมาทำการลงนวมเพื่อชนไก่ ไก่อาจจะระบมภายในได้ ไก่ที่นำมาเป็นคู่นวมนั้นจะต้องมีน้ำหนักและรูปร่างที่ใกล้เคียงกัน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงนวมนั้นได้แก่ นวมพันแข้ง พลาสเตอร์ นวมปาก สำหรับวิธีเตรียมไก่ก่อนลงนวมนั้น ต้องนำไก่คู่นวมที่เตรียมไว้มาพันแข้งให้เรียบร้อยและควรพันพลาสเตอร์ที่เล็บของไก่คู่นวมทุกนิ้วเช็ดน้ำธรรมดาให้ทั่วตัวป้อนน้ำให้กินและนำนวมปากสวมคลุมทั้งปากบนและปากล่างแล้วนำไก่ที่เลี้ยงมาพันนวมให้เรียบร้อย เช็ดน้ำไก่ให้ทั่วด้วยน้ำสะอาดยอนคอแล้วป้อนน้ำให้กินนำนวมปากมาสวมทั้งปากบนและปากล่างจากนั้นก็ทำการลงนวมได้

-เทคนิควิธีการลงนวมก่อนปล้ำ ในการลงนวมไก่นั้นเราสามารถลงนวมได้ตั้งแต่เริ่มนำไก่มาเลี้ยงไปจนถึงการลงนวมไก่ออกชน ซึ่งถ้าเราทำถูกต้องและถูกวิธีจะทำให้ไก่พละกำลังดีแข็งแรง นอกจากไก่บางประเภทอย่างไก่พม่าที่ไม่นิยมนำมาลงนวม