ไก่

ไก่นั้นนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วยังเป็นอาหารที่ให้คุณประโยชน์มากมายเกี่ยวกับร่างกายในบางประเทศนั้นก็จะมีการเลี้ยงไก่เปรียบเสมือนหมาเหมือนแมวเอาไว้เล่นไก่นั่นเองซึ่งไก่นั้นก็จะอยู่อาศัยอยู่ในบ้านแบบปกติแบบน้ำแบบแมวเลยส่วนในประเทศไทยนั้นไม่นิยมเล่นไก่แบบนั้นซึ่งในประเทศไทยนั้นมักจะเลี้ยงไก่ให้ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาเท่านั้นหรือไม่บางทีก็จะเลี้ยงเพื่อให้ไก่นั้นกลายเป็นอาหารหรือกลายเป็นไก่ที่ออกใคร แต่ว่าในบ้านบางหลังนั้นก็จะเลี้ยงไก่เพื่อเอาไว้ดูเล่นหรือเพื่อความสุขเท่านั้นโดยจะไม่เล่นไก่หรือเอาไก่ไปทำเป็นอาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้ในแต่ละบ้านแต่ละหลังก็จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการนำไก่ตัวนั้น ๆมาเลี้ยง

ไกด์ได้ปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายชนิดอย่างเช่นไก่แจ้ ไก่ประดู่หางดำ ไก่ขาวหางเหลืองและไก่พันธุ์อื่นอีกมากมายซึ่งแต่ละพันธุ์นั้นรูปร่างหน้าตาก็จะแตกต่างกันไป ตามลักษณะพันธุกรรมที่ตัวไก่นั้นมีและด้วยลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของไก่นี้ทำให้ตัวไก่มีลวดลายต่าง ๆที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของคนทั่วไปพบเห็นโดยบางคนนั้นก็จะเรียกว่าไก่ฟ้าพญาลอหรือบางคนก็อาจจะเอาไก่ตัวนั้นมาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสิริมงคลหรือเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นเท่านั้น ซึ่งไก่แจ้หรือไก่ที่มีความสวยงามนั้นคนโดยทั่วไปจะไม่นิยมเอาไปทำเป็นอาหารอย่างมากก็แค่นำไข่ของไก่แจ้ไปรับประทานเท่านั้นแต่ตัวไก่นั้นคนเราจะไม่เอาไปกินอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าไก่แจ้นั้นเปรียบเสมือนสัตว์เลี้ยงสวยงามและไม่เหมือนไก่ทั่วไปอย่างเช่นไก่ตอนหรือว่าไก่ไข่ซึ่งมีจุดประสงค์เลี้ยงไว้เพื่อทำอาหาร