การจัดการในฟาร์มเล่นไก่ชน

ในฟาร์มเล่นไก่ชน นั้นควรเปลี่ยนน้ำวันละครั้งเป็นอย่างน้อย ที่ให้น้ำ ไก่อาจเป็นแบบอัติโนมัติได้ เมื่อไก่มีอายุประมาณ 10-12 สัปดาห์ ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค นิวคลาสเซิลแสตรนเล็มพี เข้าใต้ผิวหนังตรงข้อปีกหรือเข้ากล้ามเนื้ออีกครั้ง วัคซีนนี้จะคุ้มโรค ได้ 1 ปี หรืออาจใช้วัคซีนแสดรนเอ๊ฟ หยอดจมูกตัวละ 1-2 หยด จะคุมโรคได้ประมาณ 6 เดือน ระยะที่ไก่รุ่นกำลังเจริญเติบโตควรตรวจสอบความเจริญเติบโตเป็นระยะ ๆถ้าพบว่าไก่ตัวใด โตไม่ทันเพื่อนหรือไก่ตัวใดไม่สมบูรณ์ เช่น หนังแข็ง และปากสีขาวซีด ตาขุ่นลึก กระดูก หน้าอกคด นิ้วเท้าคด อวัยวะอื่นพีการ ให้คัดออกจากฝูงในฟาร์มเล่นไก่ชน และควรคัดออกทุกครั้งเมื่อตรวจพบ แต่ถ้าตรวจพบว่าไก่เป็นโรคหรือตายเพราะเป็นโรคจะต้องนำไก่ตัวนั้นไปฆ่า แล้วฝังเสียทั้งนี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดในฟาร์มเล่นไก่ชน การตรวจลักษณะไก่เป็นระยะ ๆตลอดการเลี้ยงจะทำให้ผู้เลี้ยงได้ไก่ ที่มีลักษณะดี

การเลี้ยงไก่ที่นิยมทำกันในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ การเลี้ยงแบบขังกรงตับ และการเลี้ยง แบบรวมฝูง ในการเลี้ยงไก่แบบขังกรงตับในสมัยก่อน ๆนิยมเลี้ยงกันช่องละ 1 ตัว แต่ในปัจจุบัน มักจะเลี้ยงไก่ช่องละ 4-5 ตัว เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน นอกจากนี้ยังมีการสร้างกรงตับ ซ้อนกันหลายชั้นอีกด้วย แต่โดยมากมักจะซ้อนกัน 2 ชั้น ไก่ที่จะนำไปเลี้ยงไนกรงตับควรมี อายุตั้งแต่ 18 สัปดาห์ และมักจะทำกันที่มากเป็นชุด ๆคือเวลานำไก่เข้าเลี้ยงในกรงตับจะทำ เป็นชุด ๆเมื่อไก่ไม่ออกไข่หรือออกไข่น้อยก็ได้นำออกเป็นชุด ๆเช่นเดียวกัน เวลาเลี้ยง ควรให้อาหารในปริมาณจำกัด เพื่อป้องกันโรคในฟาร์มเล่นไก่ชน