บ่อนพนันไก่ชน ไขกฎหมายไก่ชน และสนามผี

ไก่ชนนั้นเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศทั่วโลก มาจากไก่2ตัวที่ได้รับการฝึกให้เป็นไก่ชนและนำมาต่อสู้กันในสังเวียน และมีสิ่งเดิมพันเป็นมูลค่าของเงินมหาศาลแต่ขัดแย้งกับกฎหมายการเล่นการพนันในบ้านเราครับ แต่ในบางประเทศอาจจะเปิดอย่างถูกกฎหมาย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีคนมองว่า การชนไก่ เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องเจ็บหรือตายหรือในบางครั้งนั้นก็อาจจะมีการใช้ยาทำให้ไก่นั้นมีความมึนเมาทำให้ไก่มีความดุร้ายมากขึ้น ซึ่งการกระทำเหล่านี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการทารุณสัตว์ เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนไก่ชนกันครับ มาพูดกันถึง 6ข้อง่ายๆของการเปิดบ่อนไก่ชนที่ถูกกฎหมายกันครับ

-การขออนุญาตสร้างบ่อน โดยต้องยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างหรือการดัดแปลงสถานที่เป็นเล่นการพนันชนไก่ ซึ่งในการที่จะได้รับการพิจารณานั้นจะคำนึงถึง ความปลอดภัยและความแข็งแรของสถานที่ จำนวนสถานที่ในพื้นที่นั้นว่ามีจำนวนไม่มากเกินสมควรและเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชน เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้มีมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและต้องไม่ติดกับวัด โรงเรียน โรงพยาบาล

– การขออนุญาตเล่นการพนันโดยที่ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตสร้างบ่อนชนไก่ก่อน

-ใบอนุญาต1ใบจะใช้ได้ต่อ1สังเวียน แต่ในส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนนั้น ต้องให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งอนุมัติ

-บ่อนหนึ่งจะจัดให้มีการเล่นการพนันไก่ชน ได้แค่เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา

-กำหนดการชกต้องเป็นมาตรฐาน โดยทั่วไปตามกำหนดแล้วต้องไม่เกิน 20นาที/ยก รวมแล้วต้องไม่เกิน8ยก และระหว่างการพักยกไก่ต้องพักไม่น้อยกว่า20นาที

แต่ในปัจจุบันบ่อนไก่ชนที่ถูกกฎหมายนั้นมีมูลค่าการเดิมพันที่สูงอย่างเช่น 5000บาทขึ้นไปทำให้ชาวบ้านหรือชุมชนรากหญ้าไม่มีเงินที่จะเข้าไปแข่งในสนามใหญ่ จึงต้องหันมาชนไก่ในสนามที่ผิดกฎหมาย หรือที่เรียกว่าสนามผีเพราะใช้เงินเดิมพันธุ์ถูกกว่าเพียง 100 บาท ก็สามารถนำไก่ไปชนได้แล้วครับ