โรคอหิวาต์ในไก่ชนไทย โรคร้ายที่สังเวยความตายให้ไก่ชน

ไก่ชนเป็นอหิวาต์ได้ง่ายและมักพบได้เสมอ โดยเฉพาะไก่ที่หลังจากการชนไก่แล้ว โดยมักจะพบว่าไก่มีอาการหน้าคว้ำ หน้าดำ หรือบางครั้งไก่ไม่แสดงอาการให้เราเห็น แต่ถ้าไก่เกิดการติดเชื้อหลังจากชนได้ 1-2วัน ไก่ก็ตายแล้ว ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการของโรคอหิวาต์  สร้างความวิตกให้กับผู้ที่เลี้ยงไก่ชนและคนที่เล่นไก่ชนได้ไม่น้อย สาเหตุของโรคอหิวาต์ที่ทำให้ไก่ชนป่วยตายหรือที่มีการระบาดอยู่ทั่วไปในเป็ดไก่ และนกป่านั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า พาสเจอร์เลล่า มาลโตซิดา(Pasteurella multocida)ซึ่งเจ้าเชื้อตัวนี้ถูกค้นพบเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว สำหรับอาการของโรคอหิวาต์นั้นอาการป่วยของไก่ชนนั้น พอที่จะแยกอาการออกที่แสดงออกมาได้เป็นสองชนิด คืออาการชนิดเฉียบพลัน และถ้าหากไม่ใช่อาการเฉียบพลันเราจะพบอาการป่วยของไก่แสดงให้เห็นและถ้าไม่รักษาก็จะทำให้ไก่ตายภายใน 2-3 วัน ไก่จะหยุดกินอาหาร ซึม ยืนนิ่ง คอหด ปีกตกทั้ง2ข้าง ก่อนตายจะหายใจลำบากไก่จะตายในเวลา 1-2วัน เมื่อพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรค เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปติดต่อกับไก่ตัวอื่นๆ แล้วเชื้อโรคมักจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆอาจพบไก่ป่วยแบบเรื้อรัง ส่วนสาเหตุชักนำให้เกิดโรคอหิวาต์ ต้องมีความเข้าใจก่อนว่าก่อนไก่จะป่วยต้องมีสาเหตุชักนำให้เกิดโรคก่อนนั่นคือความเครียด เมื่อไก่เกิดความเครียดจะไปกระตุ้นให้เชื้ออหิวาต์ซึ่งมักจะพบว่าเยื่อเมือกของช่องปากช่องโพรงจมูกของไก่ไม่ปกติ เมื่อเกิดความเครียดขึ้นจะไปกระตุ้นทำให้เชื้อโรคเกิดความรุนแรงขึ้นมาทันทีทำให้ไก่ป่วยตายด้วยโรคอหิวาต์ได้ โดยพอที่จะสรุปความเครียดของไก่ได้ดังนี้

1.ความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของธรรมชาติ

2.ความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่นเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวัน เช่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ไก่ที่เคยอยู่แบบปล่อยอริสระหากินโดยธรรมชาติแล้วถูกจับมาขังสุ่ม ขังกรงทั้งวันทั้งคืน ไก่ก็เกิดความเครียด

3.ความเครียดเกิดจากการนำไก่ต่างอายุกันมาขังอยู่รวมกัน ซึ่งไก่แต่ละอายุจะมีอุปนิสัยต่างกัน

4.ความเครียดของไก่ตัวเมียสาวที่จะเปลี่ยนแปลงวัยเป็นแม่ไก่ โดยการที่จะเริ่มออกไข่ครั้งแรกร่างกายจะอ่อนแอ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอหิวาต์ซึ่งเราจะพบเสมอว่าไก่ตายคารัง

5.ความเครียดที่เกิดจากหลังการชน ที่บอบช้ำจากการชนร่างกายอ่อนแอ ทำให้เชื้อโรคเกิดความรุนแรงไก่จะตายหลังชนได้ทันที

6.ความเครียดเกิดจากการเดินทางไก่ที่เรานำเดินทางไกลหากกังขังในที่แออัดมากเกินไปการถ่ายเทอากาศไม่ดีเกิดความร้อนอบอ้าวมักพบไก่ป่วยตาย

สำหรับการป้องกันและรักษาโรคอหิวาต์  โรคอหิวาต์นั้นรักษาได้หากเรารู้ว่าเป็นโรคนี้ยาที่ใช้ได้ผลดีในการรักษาคือ ยาซัลฟา ซึ่งมีทั้งยาชนิดน้ำ และยาชนิดเม็ด แต่สำหรับทางที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ป่วยเป็นโรคอหิวาต์ คือวัคซันป้องกันโรคอหิวาต์