การป้องกันโรคของไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน

เพื่อสร้างภูมิด้านทานให้แก่ลูกไก่ ในฟาร์มเล่นไก่ชนควรหยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิลให้แก่ลูกไก่ ที่แข็งแรงตัวละหนึ่งหยด โดยหยอดเข้าทางจมูก ถ้าลูกไก่ยังไม่แข็งแรง ไม่ควรหยอดวัคซีน ดังกล่าวเพราะลูกไก่อาจตายได้ ระยะนี้ยังไม่ควรปลูกไก่ เพื่อป้องกันโรคฝีดาษ เพราะลูกไก่ยังมี ความด้านทานไม่พอ ควรระวังมิให้ยุงกัดลูกไก่เพราะยุงเป็นพาหนะนำเชื้อมาให้กับลูกไก่

การเลี้ยงลูกไก่ในระยะสัปดาห์แรกนี้จะต้องหมั่นดูแลบ่อย ๆระวังอย่าให้ขาดอาหาร และน้ำการให้อาหารควรให้ทีละน้อย แต่ให้บ่อย เพื่อให้อาหารในฟาร์มเล่นไก่ชนมีรสและกลิ่นชวนกินอยู่เสมอ ถ้าพบว่าอาหารมีกลิ่นควรนำที่ใส่อาหารไปทำความสะอาดแล้วใส่อาหารใหม่แทน ควรสังเกต ดูว่าลูกไก่อยู่อย่างสบายหรือไม่ถ้าอุณหภูมิภายในเครื่องกกพอเหมาะ ลูกไก่จะนอนอย่างสบาย แต่ถ้าอากาศภายในเครื่องกกร้อนหรือหนาวเกินไปลูกไก่จะแสดงอาการให้เห็น การจัดอุณหภูมิภายในเครื่องกก ถ้าใช้เทอร์โมมิเตอร์ประกอบกับความชำนาญ สังเกตความเป็นอยู่ของลูกไก่จะทำให้ผู้เลี้ยงจัดอุณหภูมิได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ควรหมั่นดูแลความสะอาด รังกก และเครื่องกกอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้สกปรก เนื่องจากว่าถ้าหากในความเล่นไก่ชนนั้นมีความสกปรกไม่สะอาดเป็นไปตามมาตรฐานของการเลี้ยงไก่นั้นลูกไก่ที่อยู่ในฟาร์มก็จากมีสิทธิ์ได้รับเชื้อโรคต่าง ๆและจะตายได้ในที่สุดและยิ่งเป็นในสัตว์ปีกด้วยแล้วเชื้อโรคสามารถแพร่พันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็วและใช้สูตรฟาร์มเล่นไก่ชนนั้นก็จะถูกปิดไปโดยปริยายเนื่องจากคำสั่งประกาศของกระทรวงสาธารณสุข