การให้น้ำในฟาร์มเล่นไก่ชน

ลูกไก่ชนในฟาร์มเล่นไก่ชนที่เพิ่งนำมาถึงโรงเรือนเลี้ยงลูกไก่ควรให้น้ำเป็นอันดับแรก วางรางน้ำสลับกับราง อาหาร ต้องเปลี่ยนน้ำให้ลูกไก่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และต้องทำความสะอาดรางน้ำทุกครั้งที่ เปลี่ยนน้ำควรวางรางน้ำให้ใกล้กับลูกไก่เล็ก ๆพอลูกไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชนอายุได้ 5-7 วัน จึงเลื่อนรางน้ำออกไปไกล จากเครื่องกกได้ การวางน้ำควร1ให้อยู่ระดับกลางคอไก่ เมื่อไก่ยกคอขึ้นสูงสุด ไก่จะกลืนนำลงสู่กระเพาะได้สะดวกขึ้น ทำให้ไก่กินน้ำได้มากขึ้น

ตามปกติไก่กินน้ำมากกว่าอาหาร คือไก่จะกินอาหารประมาณ 1 กิโลกริม และจะกิน นำประมาณ 2-3 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมในขณะนั้น หลักการคิดปริมาณน้ำ ที่ให้ไก่กินในแต่ละวัน

ดังนั้นการจัดการบริหารน้ำมีความไก่นั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากว่าถ้าหากไกลขาดน้ำในร่างกายแล้วก็จะทำให้เกิดโรคอย่างง่ายๆเลยและก็จะเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันไประหว่างไก่ตัวหนึ่งไปถึงไก่ตัวหนึ่งได้อย่างง่ายดายและสุดท้ายแล้วก็จากแพร่กระจายไปจนทั่วฟาร์มเล่นไก่ชนนั้นเลยก็ได้ ซึ่งถ้าหากมีไก่เป็นโรคแล้วทางเจ้าของฟาร์มไก่ชนจะต้องนำเอาไก่ที่เป็นโรคนั้นออกไปให้เร็วมากที่สุดและทำการฝังหรือเผาไก่อย่างเรียบร้อยเพื่อที่โรคติดต่อจะไม่ได้ติดต่อไปยังไก่ตัวอื่นและหลังจากนั้นเจ้าของฟาร์มก็ควรจะจัดให้วัคซีนให้กับไก่ทุก ๆตัวเลยวัคซีนตัวนั้นก็จะเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคของไก่ที่ตายไปนั่นเอง