การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์

ในฟาร์มเล่นไก่ชน ที่มีไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 8-18 สัปดาห์ การเลี้ยงไก่ในวัยนี้ควรเลี้ยงไว้เป็นพวก ๆกล่าวคือแยกตัวผู้และตัวเมียเลี้ยงไว้คนละกรง ลักษณะกรงไก่ที่ใช้เลียงไก่ควรกันลม แดด และกันฝนได้ เมืองไทยมีอากาศร้อนในตอนบ่าย ฉะนั้นด้านตะวันตกของเล้าไก่ควรปลูกต้นไม้ไว้ บังแดดตอนบ่าย เพื่อให้ลูกไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน อยู่สบาย กรงควรระบายอากาศได้ดี กันศัตรูต่าง ๆได้รักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่มีน้ำขังและไม่เป็นที่รกรุงรัง ตัวกรงไก่ควรออกแบบสร้างด้วยวัสดุ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เพราะจะทำให้ราคาต้นทุนลดลง ไก่อายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไปกำลังหัด นอนคอน ฉะนั้นควรสร้างคอนไว้ในกรง ไก่ที่ไม่นอนคอกมักจะนอนสุมกัน ซึ่งอาจเห็นได้ ในตอนเช้า ดังนั้นบางครั้งจะต้องหัดให้ไก่นอนคอนเมื่อพบว่าไก่ยังนอนคอนไม่เป็น

ถ้ามีไก่จำนวนมากในฟาร์มเล่นไก่ชน ควรแยกเลี้ยงไว้เป็นฝูง ๆละ 50-70 ตัว จะทำให้ดูแลได้ทั่วถึงและ สะดวกกว่า ถ้ากรงไม่สร้างขึ้นบนพื้นดินควรจัดพื้นที่ให้กว้างพอประมาณ ไก่ตัวหนึ่งควรมี พื้นที่ประมาณ 1-2 ตารางฟุต เรื่องที่จะต้องให้ความสนใจเรื่องต่อไปคือ เรื่องอาหาร อาหาร สำหรับไก่รุ่นควรมีโปรตีนประมาณ 16-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจัดอาหารให้พอเหมาะกับจำนวน ไก่ที่เลี้ยง อาหารที่จัดให้ไก่รุ่นควรมีกรวดผสมอยู่ด้วย ถ้าเลี้ยงไก่ฝูงละ 50 ตัว ควรจัดรางอาหาร ขนาด 4 นิ้ว X 4-6 ฟุต 2 ราง ไว้ในกรงไก่ควรปล่อยให้ไก่หาอาหารกินเองตามพื้นหญ้าบ้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถ้าเลี้ยงไก่ในกรที่แบ่งเป็นช่องเล็ก ๆช่องหนึ่งเลี้ยงไก่ ได้หนึ่งตัว จะต้องจัดหาหญ้าหรือผักให้ไก่กินเป็นประจำ ไก่กินหญ้าหรือผักได้แต่ควรสับให้ ละเอียดก่อนให้ ต้องจัดหาน้ำให้ไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน กินตลอดทั้งวัน