การให้อาหารไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน

อาหารไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน โดยทั่วไปประกอบด้วยสารอาหารประเภทต่าง ๆคือสารอาหารประเภท แป้ง โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ไวตามิน และน้ำ ซึ่งอาหารประเภทแป้ง อาหารประเภทนี้พบ 60-80 ในอาหารไก่ สูตรต่าง ๆจัดว่าเป็นอาหารส่วนใหญ่ของอาหารในฟาร์มเล่นไก่ชน ทั่ว ๆไป

อาหารจำพวกแป้งได้มาจากวัตถุดิบที่มาจากพืช เช่น เมล็ดข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันเทศ มันสำปะหลัง และเผือก พืชเหล่านี้มีอาหารจำพวกแป้ง เป็นองค์ประกอบที่เป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ไก่ปานกลาง และอาหารประเภทโปรตีน อาหารประเภทนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารไก่มีอยู่ในเนี้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืชชนิดต่าง ๆเมื่อไก่ชนกินโปรตีนเข้าไป อาหาร ประเภทนี้จะแตกตัวเป็นกรดมิโนชนิดต่าง ๆหลังจากนั้นกรดอมิโนก็จะรวมตัวเป็นโปรตีนชนิดที่ไก่ต้องการ อีกครึ่งหนึ่งใช้อาหารโปรตีนในการสร้างเนี้อ หนัง น้ำย่อย ส่วนประกอบ ภายในฟาร์มเล่นไก่ชน ถ้าขาดโปรตีนจะสูบผอมแคระแกรนและอาจเกิดโรคต่าง ๆได้ง่าย โปรตีนที่ใช้ จากสัตว์มีคุณค่าทางอาหาร ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โปรตีนจากสัตว์ได้แก่เนื้อป่น ไข่เสียจากโรงงาน เลือดแห้ง ขนไก่ป่น ส่วนโปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารต่ำกว่าโปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนที่มี คุณค่าทางอาหารต่ำกว่าโปรตีน พืชที่นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว กากถั่ว กากงา เมล็ดฝ้าย วัตถุดิบเหล่านี้มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ในการผสมสูตร อาหารไก่จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงคุณภาพและราคาต้นทุนของอาหาร ดังนั้นจึงควรใช้ทั้งวัตถุดิบ ที่มาจากสัตว์และพืชเพื่อใช้เลี้ยงในฟาร์มเล่นไก่ชน