เจ้าของบ่อนไก่ชน

ท่านรู้หรือไม่ว่าการเป็นเจ้าของบ่อนไก่ชนนี้ได้รับแต่ผลประโยชน์ทีวีมากมายอย่างเช่นค่าสินน้ำใจที่ทางคู่ขนานหรือทางนักพนันทั้งหลายจะต้องจ่ายให้กับทางเจ้าของบ่อนเนื่องจากว่าพวกคนเหล่านี้มาใช้บริการต่าง ๆนานาในบ่อนไก่ชนซึ่งถือว่าเป็นการใช้สถานที่และใช้ทรัพย์สินของเจ้าของบ่อนดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงต้องจ่ายชำระค่าบริการให้กับเจ้าของบ่อนอีกด้วย และนอกจากค่าสินน้ำใจที่จะได้รับจากบุคคลที่มานี่แล้วในบางครั้งเจ้าของบ่อนก็ยังได้รับเงินสำหรับเป็นค่าเช่าสนามซึ่งจะมีนักกีฬานำไก่ชนของตนเองเข้ามาต่อสู้ในสนามโดยนักกีฬานั้นก็อาจจับพนันโดยใช้เงินพนันที่มีมูลค่ามากมายซึ่งในนี้ก็อาจจะแยกได้เป็น 2 ชนิดเช่นกันอย่างเช่นการที่ให้นักกีฬาจ่ายเงินค่าสินน้ำใจค่าเช่าสนามให้กับเจ้าของบ่อนในกรณีที่ชนะเท่านั้นซึ่งแบบนี้เจ้าของบ่อนก็จะได้รับเงินสินน้ำใจขึ้นอยู่กับตามตกลงกับนักพนันนั่นเอง

เจ้าของบ่อนไก่ชนโดยทั่วไปนั้นมักจะมีความร่ำรวยเนื่องจากว่าเจ้าของบ่อนก็มักจะทำฟาร์มเลี้ยงไก่ชนเพื่อที่จะเอาไก่ชนของตัวเองนั้นเป็นนักกีฬาและเจ้าของบ่อนก็จะฝึกไก่ให้มีความเชี่ยววชาญชำนาญเรื่องการต่อสู้อย่างมากและในที่สุดก็จากกันไกลของตัวเองนั้นให้เป็นดาวเด่นประจำบ่อนเลยก็ได้

ไก่ของเจ้าของบ่อนนั้นมีราคามูลค่ามากมายหลาย ๆและเนื่องจากว่าเจ้าของบ่อนหรือเจ้าของสถานที่ให้พนันไก่นั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการพนันไก่อยู่แล้วจึงมีอุปกรณ์และมีสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆที่เป็นสากลให้กับตัวไก่และตัวเจ้าของบ่อนเองจึงทำให้เจ้าของบ่อนนั้นมีความสะดวกสบายอย่างมากเนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆซึ่งเจ้าของบ่อนก็กล้าซื้อมาใช้เลยเนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของบ่อนก็จะเป็นเจ้าของของทรัพย์สินเหล่านี้อยู่ดีและทรัพย์สินอย่างเหล่านี้ยังสามารถนำไปให้ผู้ที่มาทำการพนันเอาไปเช่าใช้งานได้อีกด้วย