การจัดการในฟาร์มไก่ชน

ในฟาร์มไก่ชน นั้นควรเปลี่ยนน้ำวันละครั้งเป็นอย่างน้อย ที่ให้น้ำไก่อาจเป็นแบบอัตโนมัติ เมื่อไก่มีอายุประมาณ 10-12 สัปดาห์ ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเสตรนเอฟ  เข้าใต้ผิวหนังตรงข้อปีกหรือเข้ากล้ามเนื้ออีกครั้ง วัคซีนนี้จะคุ้มโรคได้ 1 ปี หรืออาจใช้วัคซีนเสตรนเอฟ

หยอดจมูกตัวละ 1-2 หยด จะคุมโรคได้ประมาณ 6 เดือน ระยะที่ไก่รุ่นกำลังเจริญเติบโตควรตรวจสอบความเจริญเติบโตเป็นระยะๆ ถ้าพบว่าไก่ตัวใดโตไม่ทันเพื่อนหรือไก่ตัวใดไม่สมบูรณ์ เช่น หนังแข็ง และปากสีขาวซีด ตาขุ่นลึก กระดูก หน้าอกคด นิ้วเท้าคด อวัยวะอื่นพิการ ให้คัดออกจากฝูงในฟาร์มไก่ชน และควรคัดออกทุกครั้งเมื่อตรวจพบ แต่ถ้าตรวจพบว่าไก่เป็นโรคหรือตายเพราะเป็นโรคจะต้องนำไก่ตัวนั้นไปฆ่าแล้วฝังดินเสีย ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคระบาดในฟาร์มไก่ชน การตรวจลักษณะไก่เป็นระยะๆ ตลอดการเลี้ยงจะทำให้ผู้เลี้ยงได้ไก่ ที่มีลักษณะดี

การเลี้ยงไก่ที่นิยมทำกันในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ การเลี้ยงแบบขังกรงตับและการเลี้ยงแบบรวมฝูง ในการเลี้ยงไก่แบบขังกรงตับในสมัยก่อนๆ นิยมเลี้ยงกันช่องละ 1 ตัว แต่ในปัจจุบันมักจะเลี้ยงไก่ช่องละ 4-5 ตัว เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน นอกจากนี้ยังมีการสร้างกรงตับซ้อนกันหลายชั้นอีกด้วย แต่โดยมากมักจะซ้อนกัน 2 ชั้น ไก่ที่จะนำไปเลี้ยงไนกรงตับควรมีอายุตั้งแต่ 18 สัปดาห์ และมักจะนำไก่เข้าเลี้ยงในกรงตับทำเป็นชุดๆ เมื่อไก่ไม่ออกไข่หรือออกไข่น้อยก็ได้นำออกเป็นชุดๆ เช่นเดียวกันเวลาเลี้ยงควรให้อาหารในปริมาณจำกัด เพื่อป้องกันโรคในฟาร์มไก่ชน