การป้องกันโรคในฟาร์มไก่ชน

เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่ลูกไก่ในฟาร์มไก่ชนควรหยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลให้แก่ลูกไก่ ที่แข็งแรงตัวละหนึ่งหยด โดยหยอดเข้าทางจมูก แต่ถ้าลูกไก่ที่ยังไม่แข็งแรง ไม่ควรหยอดวัคซีนดังกล่าวเพราะลูกไก่อาจตายได้ ระยะนี้ยังไม่ควรปลูกฝีเพื่อป้องกันโรคฝีดาษให้กับลูกไก่เพราะลูกไก่ยังไม่มีภูมิต้านทานพอ ควรระวังไม่ให้ยุงกัดลูกไก่เพราะยุงเป็นพาหนะนำเชื้อฝีดาษมาให้กับลูกไก่

การเลี้ยงลูกไก่ในระยะสัปดาห์แรกนี้จะต้องหมั่นดูแลบ่อยๆ ระวังอย่าให้ขาดอาหารและน้ำ การให้อาหารควรให้ทีละน้อย แต่ให้บ่อยเพื่อให้อาหารมีรสและกลิ่นชวนกินอยู่เสมอ ถ้าพบว่าอาหารมีกลิ่นไม่ดีควรนำภาชนะที่ใส่อาหารไปทำความสะอาดแล้วใส่อาหารใหม่แทน ควรสังเกตลูกไก่อยู่อย่างสบายหรือไม่ถ้าอุณหภูมิภายในเครื่องกกพอเหมาะ ลูกไก่จะนอนอย่างสบายแต่ถ้าอากาศภายในเครื่องกกร้อนหรือหนาวเกินไปลูกไก่จะแสดงอาการให้เห็น การจัดอุณหภูมิภายในเครื่องกกถ้าใช้เทอร์โมมิเตอร์ประกอบกับความชำนาญ สังเกตความเป็นอยู่ของลูกไก่จะทำให้ผู้เลี้ยงจัดอุณหภูมิได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ควรหมั่นดูแลความสะอาดรังกกและเครื่องกกอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้สกปรก เนื่องจากว่าถ้าหากฟาร์มไก่ชนนั้นสกปรกไม่สะอาดเป็นไปตามมาตรฐานของการเลี้ยงไก่ ลูกไก่ที่อยู่ในฟาร์มก็จากมีสิทธิ์ได้รับเชื้อโรคต่างๆ อาจจะทำให้ลูกไก่ตายได้ในที่สุดและยิ่งเป็นในสัตว์ปีกด้วยแล้วเชื้อโรคสามารถแพร่พันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ฟาร์มไก่ชนนั้นสามารถที่จะถูกปิดไปโดยปริยายเนื่องจากคำประกาศของกระทรวงสาธารณสุข