บ่อนไก่ชนในสมัยก่อน

ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอดีตนั้นกีฬาไก่ชนก็ได้รับความนิยมกันสืบต่อเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นซึ่งกีฬาไก่ชนก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอย่างหนึ่งของไทยโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือเรื่องจากว่าจะภาคเหนือนั้นมีตำนานเกี่ยวกับไก่ชนอีกด้วย

สมัยก่อนนั้นเป็นบอลขนาดเล็ก ๆเนื่องจากว่าความเจริญต่าง ๆก็ยังไม่รุ่งเรืองโดยเฉพาะแถบชนบทบ่อนไก่ชนนั้นมักจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยตัวก่อนไก่ชนนั้นมักจะเอาว่าบ้านของใครใหญ่ก็จะไปบ้านหลังนั้นโดยจะอุ้มไก่ของตัวเองเพื่อไปสู้กับไก่ของฝ่ายตรงข้ามและนักพนันหรือเจ้าของไก่นั้นก็จะนั่งล้อมวงกันไม่ให้ไก่หนี และบ่อนไก่ชนในสมัยก่อนนั้นยังมีเกี่ยวกับการแบ่งให้ใครได้ต่อสู้กันเป็นยกยกซึ่งในการกำหนดว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นยกนั้นก็จะใช้การเจาะรูที่กะลาแล้วนำกะลาวางบนผิวน้ำเมื่อกะลาจมลงไปในน้ำทั้งหมดเมื่อไหร่ก็จะถือว่าจบหนึ่งยก รหัสคนที่เป็นกรรมการหรือเจ้าของไก่ก็จะให้ไก่ตัวเองมาพักสักประเดี๋ยวเพื่อให้ไกลนั้นเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ในยุคต่อไปได้ดีขึ้น

จะเห็นว่าบ่อนไก่ชนนั้นก็เปรียบเสมือนวิถีชีวิตของคนชนบทเลยก็ว่าได้เนื่องจากเหตุนี้กีฬาไก่ชนจึงถูกสืบทอดมายังคนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบันนี้และกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการชนไก่ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นการชนไก่ออนไลน์หรือการเล่นพนันไก่ออนไลน์

ในปัจจุบันนี้บ่อนชนไก่ก็มีอยู่มากมายหลายประเภทมีตั้งแต่บนระดับล่างล่างจนถึงบ่อนระดับคุณภาพสูงซึ่งถ้าเป็นบ่อนไก่ชนระดับคุณภาพสูงก็จะมีโรงแรมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆให้กับทั้งตัวไก่ที่จะนำไปแข่งขันและตัวผู้เล่นหรือเจ้าของไก่นั่นเองซึ่งโรงแรมเหล่านี้ก็มีกระจายกันอยู่เป็นหย่อมยอมตามภูมิประเทศของไทยเราและวัฒนธรรมการเล่นชนไก่ของเราก็ได้แพร่กระจายไปยังต่างประเทศอยู่ด้วยกันเช่นประเทศลาวประเทศพม่าประเทศกัมพูชาซึ่งประเทศเหล่านี้ก็นิยมกีฬาชนไก่ด้วยเช่นกัน