การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 2 – 3 สัปดาห์

สัปดาห์ที่สองถ้าใช้เครื่องกกชนิดที่ใช้ความร้อนจากตัวไก่ต้องลดจำนวนลูกไก่ในเครื่องกกและนำไปกกไว้ในเครื่องกกอันใหม่ในฟาร์มไก่ชน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้อุณหภูมิภายในเครื่องกกสูงเกินไป ถ้าใช้เครื่องกกที่ใช้ความร้อนจากตะเกียงหรือหลอดไฟฟ้าควรลดอุณหภูมิลง 5 องศาฟาเรนไฮต์ เมื่อลูกไก่มีอายุประมาณ 8-9 วันควรปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาษ ในระยะต้นๆ ของลูกไก่ยังไม่ควรปล่อยให้ยุงกัดลูกไก่ เพราะระยะนี้ลูกไก่ในฟาร์มไก่ชน ยังไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคฝีดาษได้ แต่จะสร้างภูมิดังกล่าวภายใน 15 วันหลังจากการปลูกฝีดาษ!! ควรเติมน้ำและอาหารประมาณวันละ 4-5 ครั้ง และแขวนผักสดให้ลูกไก่หัดกระโดดจิกกิน ตอนปลายสัปดาห์ที่สองให้วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ โดยการหยอดที่จมูกลูกไก่ตัวละหนึ่งหยด การให้วัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวแต่ละครั้งสามารถป้องกันโรคได้ 3 เดือน

สัปดาห์ที่สาม ควรย้ายลูกไก่ทั้งหมดไปกกในเครื่องกกอันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม และลูกไก่ระยะนี้จะใช้พื้นที่ในฟาร์มไก่ชน 18 ตารางนิ้ว/ตัว ถ้ากกลูกไก่ด้วยเครื่องที่ใช้ความร้อนควรลดอุณหภูมิลงอีก 5 องศาฟาเรนไฮต์ ในสัปดาห์นี้เครื่องกกควรมีอุณหภูมิประมาณ 85 องศาฟาเรนไฮต์ ถ้าระยะนี้อากาศในตอนกลางวันร้อนควรกกลูกไก่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น เพราะลูกไก่ในระยะนี้เริ่มจะมีขนขึ้นบ้างแล้ว ควรดูแลลูกไก่ไม่ให้จิกกันเอง ถ้าพบว่าลูกไก่ตัวไหนจิกตัวอื่น ควรจับออกมาตัดปากออกเสียบ้าง ตอนปลายสัปดาห์ที่สาม ควรหยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลใน ช่องจมูกไก่อีกครั้งหนึ่ง