การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 4 – 8 สัปดาห์

ในสัปดาห์ที่ 4 ลดอุณหภูมิของเครื่องกกในฟาร์มไก่ชน ให้เหลือ 80 องศาฟาเรนไฮต์ หรืออาจ ย้ายลูกไก่ทั้งหมดลงในเครื่องกกอันใหม่ที่ใหญ่กว่าเครื่องเดิม เป็นแบบไม่ใช้ความร้อนให้เพิ่มพื้นที่ของเครื่องกกอีกประมาณหนึ่งเท่าตัว ในระยะนี้ควรปล่อยลูกไก่ออกจากเครื่องกกในเวลากลางวัน และให้ลูกไก่อยู่ในเครื่องกกเพียงเวลากลางคืนเท่านั้น การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องน้ำ,อาหารและการรักษาความสะอาดควรปฏิบัติเหมือนเดิม และในสัปดาห์ที่ 5-8 ถ้าเป็นเวลาที่มีอากาศร้อน ให้นำลูกไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 5 สัปดาห์ ขึ้นไปออกจากเครื่องกก แล้วนำไปเลี้ยงในกรงเลี้ยงที่เตรียมไว้สำหรับเลี้ยงไก่ใหญ่

แต่ถ้าเป็นช่วงที่มีอากาศหนาว ควรกกลูกไก่ในเครื่องกกต่อไปเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้น จนกระทั่งลูกไก่มีอายุครบ 6 สัปดาห์ หลังจากนั้นไม่ต้องกกลูกไก่อีกต่อไป เพราะระยะนี้ลูกไก่มีขนขึ้นมากพอที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายได้เพียงพอแล้ว ควรฉีดวัคซีนให้กับลูกไก่ในฟาร์มไก่ชน ที่มีอายุเกินหนึ่งเดือนทุกตัว โดยฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังตัวละ 2 ซีซี การฉีดวัคซีนแต่ละครั้งกันโรคได้ประมาณ 3 เดือน เมื่อไก่มีอายุ 6 สัปดาห์ควรคัดเพศลูกไก่และแยกเลี้ยงไว้ ถ้าเลี้ยงลูกไก่คละเพศกันจะทำให้ไก่ตัวเมียเจริญเติบโตช้ากว่าตัวผู้ เพราะไก่ตัวผู้มักจะข่มเหงและแย่งอาหารไก่ตัวเมียกิน ระหว่างนี้ถ้าพบว่าลูกไก่ตัวใดเป็นโรคให้รีบคัดออกทันที เพื่อป้องกันมิให้ลูกไก่ตัวอื่นในฟาร์มไก่ชน ได้รับเชื้อโรคจากลูกไก่ที่เป็นโรค