การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์

ในฟาร์มไก่ชน  ไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 8-18 สัปดาห์ การเลี้ยงไก่ในวัยนี้ควรเลี้ยงแยกตัวผู้และตัวเมียเลี้ยงไว้คนละกรง ลักษณะกรงไก่ที่ใช้เลี้ยงควรกันลม กันแดดและกันฝนได้ เมืองไทยมีอากาศร้อนในตอนบ่าย ฉะนั้นด้านตะวันตกของเล้าไก่ควรปลูกต้นไม้ไว้บังแดดตอนบ่าย เพื่อให้ลูกไก่ในฟาร์มไก่ชน อยู่ได้อย่างสบาย กรงควรระบายอากาศได้ดี สามารถกันศัตรูต่างๆ รักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่มีน้ำขังและไม่เป็นรกรุงรัง ตัวกรงไก่ควรออกแบบสร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เพราะจะช่วยทำให้ต้นทุนการเลี้ยงดูแลไก่ลดลง ไก่อายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไปเป็นวัยกำลังหัดนอนคอน ฉะนั้นควรสร้างคอนไว้ในกรงไก่ ไก่ที่ไม่นอนคอนมักจะนอนสุมกัน ซึ่งอาจเห็นได้ในตอนเช้า ดังนั้นเมื่อพบว่าไก่ยังนอนคอนไม่เป็นจะต้องหัดให้ไก่นอนคอน

ถ้ามีไก่จำนวนมากในฟาร์มไก่ชน ควรแยกเลี้ยงไว้เป็นฝูงๆ ประมาณ 50-70 ตัว จะทำให้ดูแลได้ทั่วถึงและสะดวกกว่า ถ้ากรงไม่ได้อยู่บนพื้นดินควรจัดพื้นที่ให้กว้างพอประมาณ ไก่ตัวหนึ่งควรมีพื้นที่ประมาณ 1-2 ตารางฟุต เรื่องที่จะต้องให้ความสนใจเรื่องต่อไปคือ เรื่องอาหาร สำหรับไก่รุ่นควรมีโปรตีนประมาณ 16-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจัดอาหารให้พอเหมาะกับจำนวน ไก่ที่เลี้ยง อาหารที่จัดให้ไก่รุ่นควรมีกรวดผสมอยู่ด้วย ถ้าเลี้ยงไก่ฝูงละ 50 ตัว ควรจัดรางอาหาร ขนาด 4 นิ้ว X 4-6 ฟุต จำนวน 2 ราง ไว้ในกรงไก่ควรปล่อยให้ไก่หาอาหารกินเองตามพื้นหญ้าบ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถ้าเลี้ยงไก่ในกรงที่แบ่งเป็นช่องเล็กๆ ช่องหนึ่งควรเลี้ยงไก่ได้หนึ่งตัวและจะต้องจัดหาหญ้าหรือผักให้ไก่กินเป็นประจำ ไก่กินหญ้าหรือผักได้แต่ควรสับให้ละเอียดก่อนให้  ควรจัดหาน้ำให้ไก่ในฟาร์มไก่ชน กินตลอดทั้งวัน