วิธีดูแลแม่พันธุ์ไก่ชน

เมื่อเลือกพันธุ์แม่ไก่ได้แล้ว ไม่ควรให้แม่ไก่ตีกัน เพราะอาจจะทำให้ไข่แตกในท้อง แม่ไก่จะตาย หรืออาจหยุดไข่หลายวัน การให้อาหารไก่สาวควรเร่งให้อาหารครบหมู่ การผสมพันธุ์ไก่ชน ไม่ควรให้แม่ไก่อยู่ในเล้าเป็นฝูง เพราะจะทำให้ไก่จิกตีกัน ถ้าเป็นไปได้ควรให้อยู่เล้าละตัว หรือปล่อยให้อยู่อย่างอิสระในไร่ ในสวน ไม่ควรให้พ่อไก่อยู่กับแม่ไก่ตลอดวัน เพราะการผสมมากทำให้แม่ไก่โทรม
นอกจากนี้ต้องดูพ่อไก่ อย่าให้มีเล็บคม ต้องหมั่นตัดให้สั้น เพราะมันจะตะกายหลัง ทำให้หลังมีบาดแผลได้ และควรตัดปลายจงอยปากพ่อไก่ออก  เพราะมันจะจิกหัวแม่ไก่จนเกิดแผลเวลาผสมพันธุ์ และหากพ่อพันธุ์เดือยยาวต้องตัดเดือยออกให้สั้น ป้องกันเดือยทิ่มหลังแม่ไก่ หรือทิ่มก้นตัวเอง

เมื่อแม่ไก่ ไข่ชุดที่สองออกมาหมดชุดแล้ว ให้เอาไข่ไปให้แม่ไก่อื่นหรือใช้เครื่องฟัก ไม่ควรให้แม่ไก่ฟักเอง เพราะในระยะนี้แม่ไก่จะกำลังเติบโตอีก ถ้าให้ฟักไข่ แม่ไก่จะเติบโตไม่เต็มที่

เมื่อไข่ออกหมดแล้วให้นำแม่ไก่ไปอาบน้ำ สระขน ให้สะอาด ฆ่าเหา ฆ่าไรที่ซุกซ่อนอยู่ในตัว จากนั้นนำไปถ่ายฆ่าพยาธิ บำรุงด้วยอาหารไก่ระยะไข่ เช่นเดียวกับไข่หมดชุดแรก ประมาณ 7 วัน

เมื่อแม่ไก่ไข่หมดชุด ก็ให้เลือกไข่ที่ไม่สมบูรณ์ออก เอาไข่ที่สมบูรณ์ไว้ให้แม่ไก่ฟักเอง ประมาณ 8-10 ฟอง ในขณะที่แม่ไก่ฟักไข่ ต้องเตรียมอาหาร และน้ำใส่ยาบำรุง ตั้งไว้ให้กินตลอด

ขณะแม่ไก่ฟัก ควรให้อยู่ในเล้ามิดชิด ปลอดจากยุง และสัตว์ร้ายต่างๆ มีข้าว มีน้ำ มีอาหารบำรุง อยู่ในเล้า แม่ไก่ส่วนมากจะลงมากินอาหารวันละ 1-2 ครั้ง  อย่าให้แม่ไก่ลงไปย่ำโคลนตม จะทำให้ไก่เลอะโคลนและทำให้ฟักไม่ออก

เมื่อแม่ไก่กกไข่ ได้ประมาณ 7-14 วัน ต้องทำการตรวจไข่ ถ้าไข่ฟองไหนเป็นไข่ข้าวหรือตายโคมให้เอาออก