บ่อนไก่ชนออนไลน์มีตัวตน หรือไม่

พนันไก่ชนนั้นถ้าหากเป็นบ่อนไก่ชนจริง ๆ หรือฟาร์มไก่ชน หรือฟาร์มไก่สวยงามนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีสถานที่ตั้งจริง ๆอย่างแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากถ้าถามว่าบ่อนไก่ชนออนไลน์นั้นมีสถานที่ตั้งดีจริง หรือไม่กับผมจะตอบให้ท่านว่าที่ตั้งของบ่อนไก่ชนนี้มีความหมายเพียงโดยนัยเท่านั้น

เนื่องจากว่าบ่อนไก่ชนไม่มีสถานที่ตั้งจริง ๆอยู่บนโลกใบนี้เพียงแต่ว่าไก่ชนออนไลน์นี้เป็นเสมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ามายังเว็บไซต์เมื่อไหร่ก็ได้ หรืออาจจะเลือกผ่านทาง www นั่นเองซึ่งในที่นี้จะเป็นความหมายโดยนัยของบ่อนไก่ชนนั่นเองแต่ว่าถ้าหากท่านต้อง การติดต่อสอบถามเข้ามาทางไก่ชนออนไลน์แล้วเราก็ท่านก็สามารถทำได้ง่าย ๆโดยติดต่อมายังพนักงาน หรือโอเปอเรเตอร์ต่าง ๆซึ่งโดยทั่วไปนี้ทางเลือกเรานั้นจะคอยให้บริการตอบปัญหาตอบคำถามต่าง ๆที่ท่านกำลังสนใจ หรืออยากทราบตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วันอีกด้วย และถ้าหากท่านถามว่าบ่อนไก่ชนออนไลน์นั้นตั้งอยู่ในสถานที่ไหนพนักงานอะไรก็จะตอบให้ท่านว่าไก่ชนออนไลน์นั้นจะมีสถานที่ตั้งอยู่บนระบบ data network  หรือระบบ server ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งในที่นี้ถ้าหากท่านเดินทางไปแล้วก็ท่านก็ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวไก่ชนออนไลน์ได้เนื่องจากตัวเว็บไซต์ไก่ชนออนไลน์นั้นเป็นเพียง programming ที่ถูกติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

ดังนั้นจะกล่าวได้ว่าบ่อนไก่ชนออนไลน์นี้มีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ว่าได้เนื่องจากว่าถ้าหากต้อง การจะไปเห็นตัวโครงสร้างของเว็บไซต์ก็สามารถเห็นได้จริงแต่ว่าก็ไม่สามารถจับต้องได้ในอีกความหมายเช่นกัน