ประเทศไทยควรมีคาสิโน หรือไม่?

ประเทศไทยควรมีคาสิโน หรือไม่? หลังจากที่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการและมีการสั่งปิดบ่อนทุกแห่งทั่วประเทศในยุคสมัยของรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา  ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการที่ประชาชนเกิดเสพติดการพนันงอมแงมจนไม่เป็นอันทำมาหากิน เกิดอาชญากรรมขึ้นในเมืองจนไม่สามารถควบคุมได้  การเล่นการพนันในประเทศไทยทุกชนิดจึงถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนับแต่บัดนั้นจวบจนมาถึงปัจจุบัน https://trailblazerar.com/

สำหรับสถานที่ตั้งคาสิโนในปัจจุบัน นักลงทุนหันมาให้ความสนใจธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในแต่ละคาสิโนส่วนใหญ่จะจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพียบพร้อมไว้แล้วในสถานที่เดียวกัน เช่น บริการห้องพักในโรงแรมสุดหรู ,ห้างสรรพสินค้า หรือจะเป็นภัตตาคารอันโอ่อ่าหรูหรา เป็นต้น  สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดนักพนันรวมไปถึงนักนักเที่ยวทั่วโลกต่างหลั่งไหลเดินทางเข้ามาจับจ่ายภายในประเทศนั้นเป็นจำนวนมาก  ธุรกิจที่เต็มไปด้วยจำนวนเงินมากมายมหาศาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอยู่ตลอดเวลา  คาสิโนจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้อย่างดีทีเดียว  จึงก่อให้เกิดเป็นข้อถกเถียงทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับหัวข้อที่ว่า ประเทศไทยควรมีหรือไม่ควรมีบ่อนคาสิโน โดยมีความคิดเห็นต่างๆเกิดขึ้นระหว่างเห็นด้วย กับไม่เห็นด้วยให้มีบ่อนคาสิโนในประเทศไทย  สามารถสรุปออกมาเป็นข้อๆ ดังนี้

เห็นด้วย

  • การที่ประเทศมีคาสิโนตั้งอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจ จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศดีมากขึ้น เป็นสิ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้น ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศอีกด้วย
  • ลดปัญหาการเล่นการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลโดยตรงไปสู่ตัวเจ้าหน้าที่ที่ต้องสูญเสียเวลา หรือแม้กระทั่งอันตรายถึงชีวิตในขณะทำการจับกุมก็ได้ และยังเป็นการลดจำนวนของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายที่เสียทั้งประวัติและเงินค่าปรับ

ไม่เห็นด้วย

  • จะทำให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอีกเหมือนอย่างเช่นในอดีต
  • ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ การมีคาสิโนอย่างถูกกฎหมายในประเทศ เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการพนัน ซึ่งขัดแย้งกับหลักคำสอนศาสนา http://cantorburger.com