โรคอหิวาต์ในไก่ชนไทย โรคร้ายที่สังเวยความตายให้ไก่ชน

ไก่ชนเป็นอหิวาต์ได้ง่ายและมักพบได้เสมอ โดยเฉพาะไก่ที่หล […]